ES parama

Projektas „UAB „Vibaltpega” baldų gamybos proceso pakeitimas siekiant padidinti darbo našumą”, Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0115

ES parama

UAB „Vibaltpega“ pagal priemonę „Regio potencialas LT“  įgyvendino projektą „UAB „Vibaltpega“ baldų gamybos proceso pakeitimas siekiant padidinti darbo našumą“. Projektu spręsta problema – ribotos įmonės galimybės atlikti ruošinių dažymo darbus, todėl ilgą laiką paslaugos buvo užsakomos kitose įmonėse. Paruošti ruošiniai iš gamybos cecho nuosavu transportu būdavo gabenami į kitos įmonės cechą dažymui. Šiame gamybos procese UAB „Vibaltpega“ susidurdavo su įvairiomis problemomis, kai, pavyzdžiui, dažymo paslaugą teikiančios bendrovės laiku neatlieka paslaugų, dėl ribotų kontrolės galimybių atsirasdavo nemažai dažymo broko (skirdavosi ruošinių atspalviai, dažų storis, dažnu atveju dažai buvo sulipę su dulkėmis, vežant nudažytas detales jos dažnai yra apdaužomos, todėl šias detales tekdavo pakartotinai vežti dažyti arba jas nurašyti kaip broką). Bendrovė pasinaudodama ES struktūrinių fondų parama pagal priemonę „Regio potencialas LT“ įsigijo automatines purškimo stakles, dažymo įrangos komplektą, rankinio dažymo kameros komplektą, stovus dažymui ir stendą lakavimui. Visa tai padės klientams suteikti paslaugas kokybiškiau, greičiau, o UAB „Vibaltpega“ – padidinti savo darbo našumą.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Bendra projekto vertė: 208 524,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 135 540,00 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2019-11-11

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-06-01

 

UAB “Vibaltpega” įgyvendina projektą „UAB „Vibaltpega” gamybos procesų skaitmeninimas“

ES parama

UAB „Vibaltpega“ baldų gamyboje specializuojasi jau nuo 1998 m. Ilgametė darbo patirtis leidžia klientams pasiūlyti platų baldų asortimentą. Įmonė gamina įvairius baldus kavinėms, barams, viešbučiams, biurams, parduotuvėms ir namams.

Pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ UAB „Vibaltpega“ įgyvendina projektą „UAB „Vibaltpega” gamybos procesų skaitmeninimas“. Šio projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui. UAB „Vibaltpega“ įgyvendinant projektą planuoja įsigyti briaunų kantavimo stakles, radiusines kantavimo stakles, pjovimo stakles, CNC 5-ių ašių stakles, verslo valdymo sistemą, programinę projektavimo įrangą ir failų konvertavimo programas į stakles, lazerines graviravimo stakles ir šveitimo stakles.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projektas „UAB „Vibaltpega“ e.komercijos modelio diegimas“

ES parama

Koronaviruso pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas pakeitė pirkėjų įpročius bei gerokai išaugino internetinės prekybos poreikį. UAB „Vibaltpega” siekdama prisitaikyti prie pasikeitusių pirkėjų įpročių bei padidinti pajamų augimą ketina sukurti elektroninės prekybos platformą. Šiuo projektus bus sukurta el. parduotuvė su visais jai būtinais moduliais, su klientų savitarnos sprendimais, kurie bus integruoti su bendrovės išteklių (buhalterinės apskaitos ir kt.) valdymo sistema. Planuojamas projekto rezultatas – ženkliai išaugusios pajamos, padidėjęs bendrovės konkurencingumas, gaminamų baldų žinomumas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė: 45 472,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 34 104,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. vasario 22 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023 m. vasario 14 d.

 

Projektas „Saulės elektrinės įrengimas UAB „Vibaltpega“, Nr. 02-011-K-0232

 

Projektas „Saulės elektrinės įrengimas UAB „Vibaltpega“, Nr. 02-011-K-0232
Projektu siekiama prisidėti prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu
skatinant didesnį AEI naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato
kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo
energijos importo.
Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę
įvertinti energijos vartojimą/ taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių,
technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą.
Projekto tikslas. Didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime
Projekto veiklos. Projektu UAB „Vibaltpega“ įdiegs energijos efektyvumo priemones ir sieks, kad visas
pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 219,95 kW.
Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.