VIBALT ÄR EN AV MEST PÅLITLIGA TILLVERKARE AV ICKE- OCH STANDARDMÖBLER I LITAUEN. VI SPECIALISERAR OSS PÅ MÖBELTILLVERKNING SEDAN 1998. VÅR MÅNGA ÅRS ERFARENHET GÖR DET MÖJLIGT ATT ERBJUDA KUNDER ETT BRETT UTBUD AV MÖBLER. VI TILLVERKAR OLIKA MÖBLER FÖR CAFÉER, BARER, HOTELL, KONTOR, BUTIKER OCH BOSTÄDER.

Vi projekterar, tillverkar och installerar alla våra produkter. Detta säkerställer ett snabbt genomförande av projekt. Material av hög kvalitet och möbeltillbehör som används vid tillverkningen garanterar att slutprodukten uppfyller krav på allra högsta kvalitet. Vår team som består av ledare, designers och produktionsspecialister är alltid redo att erbjuda inressanta lösningar och förverkliga era idéer. 

Vår vision är att bli ett konkurrenskraftigt företag inte bara i Litauen, utan även på den europeiska marknaden, som uppfyller allra högsta krav.

Vår mission är att maximalt tillgodose kundernas behov och förbättra kvaliteten på produkter som tillverkas och tjänster som tillhandahålls.

Kontakta oss